Ἀνακοινωθέν 4.3.2013

Ἡ Ἱερά παρχιακή Σύνοδος τς κκλησίας Κρήτης, συνλθε σήμερα 4 Μαρτίου 2013 στό ράκλειο, σέ κτακτη Συνεδρία, καί κτός πό τά τρέχονταπηρεσιακά θέματα, σχολήθηκε γιά μία κόμη φορά μέ τά προβλήματα τς οκονομικς κρίσης καί τούς τρόπουςντιμετώπισής τους, γιά τήν νακούφιση τν νθρώπων τοΤόπου μας. 

λοι οἱ Ἀρχιερες τς Μεγαλονήσου τόνισαν τι θεσμός τς οκογένειας, πού ποτελετό βασικό κύτταρο τς Κοινωνίας καί τς πολιτιστικς μας ταυτότητας, πλήττεται ποικιλότροπα, καί ναφέρθηκαν στίς δυσκολίες πού ντιμετωπίζουν οπολύτεκνες καί οτρίτεκνες οκογένειες, πως καί στήν νάγκη στήριξής τους, μέ νάλογες νέργειες πρός κάθε ρμόδιο.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ τήν εκαιρία τς ρχς τοκατανυκτικοΤριωδίου, εχεται λοι νά διέλθουμε μέ ληθινή μετάνοια καί κατάνυξη τήν ρχόμενη περίοδο τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς, νά ξιωθομε δέ νά ορτάσομε μέ πνευματική εφροσύνη καί λπίδα τήν νάσταση τοΚυρίου μας, τό Πάσχα τολαομας.