Ἀγγελτήριον 30.4.2013

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θλίψει βαθυτάτῃ ἀγγέλλει τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου.

Τήν Μεγάλην Τρίτην, 30ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ., τό ἀπόγευμα, τό σεπτόν σκήνωμα τοῦ μεταστάντος θά ἐκτεθῇ εἰς προσκύνησιν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κισάμου.

Τήν Μεγάλην Πέμπτην, 2αν Μαΐου ἐ.ἔ., μετά τό Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, καί ὥραν 12.00 μεσημβρινήν θά τελεσθῇ ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν.

Ὁ ἐνταφιασμός τοῦ σεπτοῦ Ἱεράρχου θά λάβῃ χώραν εἰς τόν προαύλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κισάμου.

Παρακαλεῖται ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ὅπως μετάσχῃ εἰς τό πένθος τῆς Ἐκκλησίας καί εὔχηται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Εἰρηναίου.