Ἀνακοινωθέν 6.6.2013

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 6 Ἰουνίου 2013 στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία, γιά τήν ἀντιμετώπιση τρεχόντων ὑπηρεσιακῶν καί ἄλλων θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀνθρώπων της.

Οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς ἀναφέρθηκαν στό πολυσέβαστο πρόσωπο καί τήν μεγάλη προσφορά τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναίου καί εὐχήθηκαν γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του μετά τῶν Ἁγίων, ἐν ὄψει καί τοῦ 40ημέρου Μνηνοσύνου Του, τό ὁποῖο θά τελεσθεῖ τήν προσεχῆ Κυριακή, 9 Ἰουνίου 2013, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν Κίσαμο.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος καταδικάζει ἀπερίφραστα τήν ἐγκληματική ἐνέργεια τῆς εἰδεχθοῦς ἀπαγωγῆς τῶν δύο Ἀρχιερέων, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλεπίου κ. Παύλου, Ὀρθοδόξου Ἱεράρχου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, καί τοῦ Συρο-Ἰακωβίτου κ. Ἰωάννου, προσεύχεται νά ἐπικρατήσει τό πνεῦμα τῆς εἰρήνης καί τῆς καταλλαγῆς στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Συρίας, εὔχεται δέ καί ἐλπίζει στήν ἄμεση ἀπελευθέρωση τῶν ἀπαχθέντων, ὥστε νά συνεχίσουν ἀνεμπόδιστα τή Διακονία τους.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς λήξεως τοῦ σχολικοῦ καί ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, ἡ Ἱερά Σύνοδος χαιρετίζει τούς Διδασκάλους καί Καθηγητές, τή μαθητιῶσα καί σπουδάζουσα νεολαία τοῦ τόπου μας καί εὔχεται καλή πρόοδο στούς σκοπούς καί τούς εὐγενεῖς στόχους τους.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐπίσης, ἐκφράζει τήν ἐλπίδα, κατά τό προσεχές σχολικό ἔτος, οἱ ἁρμόδιοι νά ἐγκύψουν στό πρόβλημα τῆς μή διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σέ ἀρκετά Σχολεῖα τῆς Μεγαλονήσου, καί παρακαλεῖ γιά τόν διορισμό Θεολόγων Καθηγητῶν, προκειμένου νά διδάσκεται ἐπαρκῶς τό ἐν λόγῳ Μάθημα, βασικό καί θεμελιῶδες στοιχεῖο τῆς ἰδιοπροσωπείας τῆς Παιδείας καί τοῦ Πολιτισμοῦ μας.