Ἀνακοινωθέν 8.6.2015

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα, 8 Ἰουνίου 2015, στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνέκρινε τέσσερεις νέους Κανονισμούς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τόν ὑπ’ ἀριθμ. 4/2015 «Κώδικας περί ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης», τόν ὑπ’ ἀριθμ. 5/2015 «Περί ἔκδοσης τοῦ ἐπίσημου Δελτίου «Ἀπόστολος Τίτος» τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης», τόν ὑπ’ ἀριθμ. 6/2015 «Περί τῆς λειτουργίας τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης» καί τόν ὑπ’ ἀριθμ. 7/2015 «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης», οἱ ὁποῖοι μαζί μέ τούς ἤδη δημοσιευμένους Κανονισμούς στό Φ.Ε.Κ., συμβάλλουν τά μέγιστα στήν περαιτέρω εὔρυθμη λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ ὁποία εἶναι Ἡμιαυτόνομη καί ἔχει τήν κανονική της ἐξάρτηση ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως.

Ἀκόμη, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀσχολήθηκε μέ τή διοργάνωση τοῦ Γραφείου τῆς Ὑπηρεσία Δομήσεως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί Δωδεκανήσου, τό ὁποῖο στό ἑξῆς θά ἐκδίδει τίς ἄδειες δομήσεως ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν κτισμάτων.

Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώθηκε γιά τήν πρόοδο τῆς ὑλοποιήσεως δύο Προγραμμάτων Ἐπισιτιστικῆς βοήθειας, τά ὁποῖα ὑλοποιοῦνται μέσῳ τῶν προνοιακῶν δομῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τήν εὐθύνη τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», γιά τήν ἀνακούφιση ἐμπερίστατων συνανθρώπων τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐπί πλέον, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀναφέρθηκε στό φαινόμενο τῆς ἐξαπλώσεως μιᾶς σύγχρονης «χριστιανοφοβίας», ἡ ὁποία διαπιστώνεται σέ ὅλο τόν κόσμο καί λαμβάνει συνεχῶς ἀνησυχητικές διαστάσεις.

Τέλος ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει τόν ἔντονο προβληματισμό της γιά τίς διώξεις ἐναντίον χριστιανῶν καί γιά τίς ἀνελέητες σφαγές εἰς βάρος τους, οἱ ὁποῖες αὐξάνονται μέ δραματικό τρόπο καθημερινά, μέ τραγικές συνέπειες καί ἀποτελέσματα, καί κάνει ἔκκληση πρός κάθε ἁρμόδιο γιά τήν ἀπόλυτη ἀνάγκη νά διαφυλαχθεῖ μέ κάθε τρόπο ἡ Χριστιανική πίστη καί ἡ ἐλεύθερη ἔκφρασή της καί νά ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη, ἡ καταλλαγή καί ἡ συνύπαρξη ὅλων τῶν ἀνθρώπων διαφορετικῶν πολιτισμῶν.