ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΟΝ 15.10.2015

Ἀριθμ. Πρωτ. 553

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θλίψει βαθυτάτῃ ἀγγέλλει τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἐκ τῶν μελῶν Αὐτῆς ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κυροῦ Νεκταρίου.

Ἀπό τήν ἑσπέραν τῆς Πέμπτης τό σεπτόν σκήνωμα τοῦ μεταστάντος θά ἐκτίθεται εἰς προσκύνησιν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως Λασιθίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θά τελεσθῆ εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν τό Σάββατον, 17ην Ὀκτωβρίου 2015, καί ὥραν 12.00ην μεσημβρινήν.

Ὁ ἐνταφιασμός τοῦ σεπτοῦ σκηνώματος τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου θά λάβῃ χώραν εἰς τόν προαύλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως Λασιθίου.

Παρακαλοῦνται τά εὐσεβῆ τῆς Ἐκκλησίας τέκνα ὅπως μετάσχωσιν εἰς τό πένθος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί εὔχωνται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Νεκταρίου.