Ἀνακοινωθέν 15.10.2015

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μέ βαθύτατη θλίψη ἀναγγέλλει τήν ἐκδημία τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κυροῦ Νεκταρίου, Μέλους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Κατά τήν 7η ἀπογευματινή ὥρα τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θά συνέλθουν σέ ἔκτακτη Συνεδρία, κατά τήν ὁποία θά καθορισθοῦν οἱ λεπτομέρειες τῆς ἐξοδίας Ἀκολουθίας καί τοῦ ἐνταφιασμοῦ τοῦ σεπτοῦ Ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος κοιμήθηκε, στήν ἕδρα τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ τήν ἔκδοση νεώτερου Ἀνακοινωθέντος θά ἐνημερώσει τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό.