Ἀνακοινωθέν B’ 15.10.2015

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνελθοῦσα εἰς ἔκτακτον σύσκεψιν ἐπί τῇ εἰς Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ ἐκ τῶν μελῶν Αὐτῆς ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κυροῦ Νεκταρίου, ἐν Ἡρακλείῳ σήμερον, 15ην Ὀκτωβρίου, 2015 καί ὥραν 19.00 μετά μεσημβρίαν.

α) ὥρισεν, ὅπως ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόελως Πέτρας καί Χερρονήσου τό Σάββατον, 17ην Ὀκτωβρίου καί ὥραν 12.00 μεσημβρινήν. Πρό τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας θά τελεσθῇ τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

β) ἀπεφάσισεν, ὅπως τό μέν πένθος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης φέρῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, τόν δέ ἐπικήδειον ἐκφωνήσῃ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί

γ) καθήκοντα Τοποτηρητοῦ τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀνέλαβε, συνῳδά τῷ Καταστατικῷ Νόμῳ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος.