Δελτίον τύπου 30.7.2016

Τό Σάββατον, 30 Ἰουλίου 2016, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγκαράθου, ἐτελέσθη Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπλήρωσης ἑκατόν (100) ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς εἰς Ἐπίσκοπον Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου καί ἑβδομῆντα πέντε (75) ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκδημίας τοῦ ἀοίδιμου, ἀπό Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, Μητροπολίτου Κρήτης Τιμοθέου Βενέρη (1877 – 1941).

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη Ἱερό Μνημόσυνο, εἰς τό ὁποῖον ἔλαβον μέρος καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός.

Διά τήν προσωπικότητα, τήν βιογραφίαν καί τήν ἐν γένει προσφοράν τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐξεφώνησεν ἐμπεριστατωμένην ὁμιλίαν, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Καθηγητής Πανεπιστημίου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη Συνοδικόν Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κρήτης Τιμοθέου Βενέρη, ἐν τῷ Kοιμητηρίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.