Ἀνακοινωθέν 16.9.2016

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνελθοῦσα εἰς ἔκτακτον σύσκεψιν ἐπί τῇ εἰς Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ ἐκ τῶν μελῶν Αὐτῆς ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου, ἐν Ἡρακλείῳ σήμερον, 16ην Σεπτεμβρίου 2016 καί ὥραν 10.00 π.μ.:

α) ὥρισεν, ὅπως ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἱεραπέτρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, τήν Κυριακήν, 18ην Σεπτεμβρίου 2016 καί ὥραν 1.00 μ.μ.. Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, ὡς καί τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς θά τελεσθοῦν Ἀρχιερατικά Συλλείτουργα.

β) ἀπεφάσισεν, ὅπως τό μέν πένθος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης φέρῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, τόν δέ ἐπικήδειον ἐκφωνήσῃ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, καί

γ) καθήκοντα Τοποτηρητοῦ τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀνέλαβε, συνῳδά τῷ 20ῷ ἄρθρῳ τοῦ Νόμου 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 16ῃ Σεπτεμβρίου 2016.