Ἀνακοινωθέν 25.10.2017

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τήν Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας καί τήν Ἐθνική Ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, κατά τήν ὁποία τιμοῦμε τούς Ἕλληνες, πού πολέμησαν γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια, ἐναντίον τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ἐπιθυμεῖ νά ἀπευθυνθεῖ μέ τό Ἀνακοινωθέν αὐτό στόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

Ἡ θυσία τῶν Ἑλλήνων στό Ἀλβανικό Μέτωπο, ὅπως τήν ἔχει καταγράψει ἡ Ἱστορική συνείδηση, εἶναι τό νεώτερο Ἕπος τοῦ Γένους μας.

Σέ καιρούς πού καλλιεργεῖται συστηματικά ἡ ἀδράνεια καί προβάλλεται ἡ κάθε μορφῆς σχετικότητα, μέ τήν ἀποδόμηση τῆς Ἑλληνικότητας καί τήν ἀπαξίωση, μεταξύ ἄλλων, τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας καί τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου, μέ ποικίλους τρόπους, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, προτρέπει ὅλους τούς Κρῆτες νά ὑψώσουν, κατά τήν Ἐθνική Ἑορτή, σέ κάθε σπίτι, σέ κάθε πλατεία τῆς Μεγαλονήσου, τήν Ἑλληνική Σημαῖα, ὡς μία πράξη τιμῆς καί μνήμης γιά τούς Κρῆτες Πατέρες μας πού ἔπεσαν στό Ἀλβανικό Μέτωπο, προσήλωσης στίς ἀρχές τοῦ Ἔθνους μας καί ἀντίστασης ἔναντι τῆς καταπάτησης τῶν ὁραμάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι θυσιάσθηκαν στά βουνά τῆς Ἀλβανίας βρέθηκαν σέ πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες ἀπό τή σημερινή κρίση, πού ὑπάρχει στήν Πατρίδα μας καί ὅμως δέν ἔπαυσαν νά ἀγωνίζονται γιά τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ Γένους, τῆς Πατρίδας καί τῆς Φυλῆς μας, ἀντιστεκόμενοι σθεναρά, σέ κάθε ἀπειλή καί πρόκληση.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς Μεγαλονήσου, σέ μιά ὑπεύθυνη ἀναθεώρηση τῆς σύγχρονης ἀδιέξοδης κατάστασης πού ἀβασάνιστα καί ἀπερίσκεπτα, τά τελευταῖα χρόνια, χωρίς νά λαμβάνει ὑπ᾽ ὅψη της τά διδάγματα τῶν Ἐθνικῶν μας τραγωδιῶν, ἔχει καταστείλει τίς ἀρχές τῆς Παράδοσης καί τοῦ Πολιτισμοῦ μας.

Νά ὑψώσομε οἱ Ὀρθόδοξοι Κρῆτες τήν Ἑλληνική Σημαῖα, τό σθένος μας, τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τοῦ Γένους μας καί νά ἐμπνεύσομε καί πάλι μέ τό παράδειγμά μας.