Δελτίον τύπου 02.11.2018

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀνακοινώνει, ὅτι, μέ ὁμόφωνη Ἀπόφαση Αὐτῆς, θά ἑορτασθῇ ἡ ἐπέτειος τῆς συμπληρώσεως τεσσαράκοντα ἐτῶν (1978 – 2018), ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Εὐγενίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Οἱ Ἐκδηλώσεις θά πραγματοποιηθοῦν εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κρήτης, τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γορτύνης καί Ἀρκαδίας καί τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πέτρας καί Χερρονήσου καί τελοῦν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, θά ἀνακοινωθοῦν δέ προσεχῶς ἐκ τῶν ὡς ἄνω Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν.

Συγκεκριμένως, ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θά πραγματοποιηθοῦν, ἐν Ἡρακλείῳ, τά ἑξῆς:

Τό Σάββατον 10ην Νοεμβρίου 2018, ἀπό ὥρας 7:00 ἕως 10:15 π.μ., θά τελεσθῇ Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά Συνοδικοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου εἰς τόν Παλαιόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου. Ὁμιλητής θά εἶναι ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Ἠλίας Βολονάκης. Μετά τό πέρας τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου θά πραγματοποιηθοῦν τά Ἀποκαλυπτήρια ἐπετειακῆς ἐπιγραφῆς ἐντός τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ. Περί ὥραν 12:15 μ.μ. τῆς ἰδίας ἡμέρας θά τελεσθῇ Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου Εὐγενίου εἰς τό Κοιμητήριον Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἡρακλείου.

Τήν Κυριακήν 11ην Νοεμβρίου 2018, ἀπό ὥρας 7:00 ἕως 11:00 π.μ. θά τελεσθεῖ Συνοδική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου. Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θά ὁμιλήσῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος. Μετά τήν Ἀπόλυσιν θά τελεσθῇ Συνοδικόν Τρισάγιον ἐνώπιον τῆς Προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Εὐγενίου εἰς τόν προαύλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ καί θά ἀκολουθήσῃ ἡ καθιερωμένη λιτάνευσις.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος προσκαλεῖ ὅλους τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες, τούς Ἐντιμ. Ἄρχοντες καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, νά ἀποδώσουμε ὅλοι μαζί τήν πρέπουσα τιμή καί εὐχαριστία πρός τόν ἀοίδιμον Πρωθιεράρχην τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης Εὐγένιον.

 

Layout 1