Δελτίον τύπου 14.01.2020

Ἀνακοινοῦται ὅτι, κατόπιν ὁμοφώνου Συνοδικῆς Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τήν Τετάρτην, 22 Ἰανουαρίου 2020, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τιμοθέου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγκαράθου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, θά τελεσθῇ Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, εἰς μνήμην τοῦ ἀοιδίμου ἀπό Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, Μητροπολίτου Κρήτης Τιμοθέου Βενέρη (1877 – 1941).

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θά τελεσθῇ Ἀρχιερατικόν Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου, ἐν τῷ Kοιμητηρίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Καλοῦνται ὁ Ἱερός Κλῆρος, αἱ Μοναστικαί Ἀδελφότητες καί ὁ φιλευσεβής Κρητικός Λαός, πρός συμμετοχήν εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τό Ἱερόν Μνημόσυνον.