Κατηγορία: Εγκύκλιοι

Περί ἀδειῶν Ἐφημερίων 2010

Ἀριθμ. Πρωτ. 756 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2010 Πρός τούς Ὁσιωτάτους Ἱερομονάχους, τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους καί τούς Εὐλαβεστάτους Διακόνους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 12ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., συνεζήτησεν μεταξύ ἄλλων καί


Περί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης 2010

Ἀριθμ. Πρωτ. 570 Ἐν Ἡρακλείῳ τῇ 29ῃ Σεπτεμβρίου 2010 Πρός τούς Πανοσιολ. Καθηγουμένους καί Ὁσιωτ. Καθηγουμένας τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεωντῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἕδρας αὐτῶν. Ἅγιοι Καθηγούμενοι, ὁσιώταται Γερόντισσαι, Ἐν πνεύματι πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἀνυστάκτου ποιμαντικῆς μερίμνης καί ἐνδιαφέροντος διά τό μέλλον τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς


Περί τοῦ Κρητικοῦ Παναγίου 2010

Ἀριθμ. Πρωτ. 543 Ἐν Ἡρακλείῳ τῇ 23ῃ Σεπτεμβρίου 2010 Πρός Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς καί τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 4ης Μαΐου ἐ.ἔ. ἀπεφάσισεν, ὅπως συστήσῃ ὑμῖν διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν ἀνάγκην τῆς ὑποχρεωτικῆς χρήσεως τοῦ «ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ»,


Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 2010

Ἀριθμ. πρωτ. 246                                                          Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 4ῃ Μαΐου 2010 Πρός Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὅλοι οἱ Κρῆτες Ἐπίσκοποι, Ποιμένες καί Πνευματικοί σας Πατέρες, ἀπευθυνόμαστε σήμερα, αὐτή τή μεγάλη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς σέ ὅλους ἐσᾶς, τούς


Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2008

Ἀριθμ. πρωτ. 161 Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 5ῃ Μαρτίου 2008 Πρός Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Σήμερα γιορτάζομε τήν ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἑορτή θριάμβου καί δόξης γιά τήν Ἐκκλησία, ἔκφραση τῆς Πίστεως καί τῆς Ὁμολογίας τοῦ πληρώματος της. Ἡμέρα κατά τήν ὁποία «ἡ χάρις


Ἐγκύκλιον Σημείωμα περί τῆς κλοπῆς Εἰκόνος τῆς Μονῆς Παναγίας Καλυβιανῆς 2008

Ἀριθμ. Πρωτ. 147 Ἐν Ἡρακλείῳ τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρός Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόθεο λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 28ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ἔλαβεν γνῶσιν τοῦ ὑπ. ἀριθμ. Πρωτ. 477/216/Φ.20/16-2-2008, τοῦ Σεβασμιωτάτου


Συνοδικόν Ποιμαντικόν Γράμμα πρός τούς Ἐφημερίους 2007

Ἀριθμ. Πρωτ.: 708 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 29ῃ Ὀκτωβρίου 2007 ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ Πρός Ἅπαντας τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Τέκνα ἀγαπητά ἐν Κυρίῳ καί συμπρεσβύτεροι ἀδελφοί, Εὐχόμεθα πατρικῶς ὑγείαν κατ’ ἄμφω καί πλησμονήν τῆς ἀγάπης καί τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου καί Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τήν προσωπικήν σας ζωήν, τήν ἱερατικήν πορείαν


Περί ενθρονίσεως Σεβ. Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού 2006

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 717 Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τάς Μοναχικάς Ἀδελφότητας καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου. Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς καί Διάκονοι, ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχαί καί λοιποί ἁπαξάπαντες εὐλογημένοι Χριστιανοί τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, τέκνα ἐν Κυρίῳ περιπόθητα, χάρις εἴη ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ, παρ’ Ἡμῶν δ’ εὐχή καί εὐλογία.


Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2006

Ἀριθμ. πρωτ. 175 Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 3ῃ Μαρτίου 2006 Πρός Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόθεο Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Σήμερα, πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἐκκλησία μας πανηγυρίζει τήν ἀναστήλωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων καί συγκαλεῖ τά πιστά παιδιά της πρός δοξολογίαν τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας.


Περί τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου 2005

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 617 Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τάς Μοναχικάς Ἀδελφότητας καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου. Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς καί Διάκονοι, ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχαί καί λοιποί ἁπαξάπαντες εὐλογημένοι Χριστιανοί τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, τέκνα ἐν Κυρίῳ περιπόθητα, χάρις εἴη ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ, παρ’ Ἡμῶν δ’ εὐχή καί