Ἀριθμ. Πρωτ. 756 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2010 Πρός τούς Ὁσιωτάτους Ἱερομονάχους, τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους καί τούς Εὐλαβεστάτους Διακόνους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 12ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., συνεζήτησεν μεταξύ ἄλλων καί