Χαιρετισμός τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Μέ Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐδημιουργήθηκε καί δημοσιεύεται γιά ὅλους τούς ἐπισκέπτες τοῦ Διαδικτύου ὁ νέος τοῦτος ἱστοχῶρος γιά τήν Ἐκκλησία Κρήτης, στόν ὁποῖο μέ ἰδιαίτερη χαρά καί ἀγάπη σᾶς καλωσορίζομεν.

Ὁ νέος τοῦτος ἱστοχῶρος, παρέχει στήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης νέες προοπτικές πληροφορήσεως, ἐνημερώσεως, κοινωνίας καί ἐπικοινωνίας, μέ ὅλους τούς ἐπισκέπτες τοῦ Διαδικτύου, ὅπου γῆς καί προβάλλει τήν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μεγαλονήσου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἀφοσιωμένη θυγατέρα τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

Ἐκφράζομε τή χαρά μας γιά τή νέα αὐτή δυνατότητα τῆς μαρτυρίας καί ἐπικοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μέ κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως.

whtie label programs

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης ἐν Χριστῷ

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος