Επίσημο δελτίο Απόστολος Τίτος

Ἀριθμ. Πρώτ.: 428
Ἐν Ἠρακλείω τή 15-11-2004

Πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Απόστολος ΤίτοςἈγαπητοί μας,

Ἡ μεγαλόνησος Κρήτη ἔχει μακραίωνη παράδοση στά Γράμματα. Πάμπολλες ἐκκλησιαστικές φυσιογνωμίες καί λόγιοί του Γένους διέπρεψαν σ’αὐτά καί ἄφησαν πίσω τους πολύτιμο συγγραφικό ἔργο, πού ἐμπλούτισε τίς ἐπιστῆμες καί συνέβαλε καίρια στήν πολιτισμική πορεία τῶν κατοίκων της καί στήν πνευματική ἀνέλιξη ὅσων ἦρθαν σ΄ ἐπαφή μαζί του.

Στό πλαίσιο αὐτό ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Ἀπόστολος Τίτος» ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη (μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο) Κρήτης Εὐγένιο πρίν ἀπό μία παντηκονταετία, πού συνεχίσθηκε ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Τιμόθεο, κατέγραψε τή μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τρεῖς δεκαετίες στό ἐκκλησιαστικό καί κοινωνικό γίγνεσθαι.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μέ τήν ἐπανέκδοση τοῦ ἐπίσημου δελτίου τῆς «Ἀπόστολος Τίτος» σήμερα, στοχεύει ἀκριβῶς στή συνέχιση τῆς προσφορᾶς της πρός τόν τόπο καί ἀπό τήν ἔπαλξη αὐτή, καί φιλοδοξεῖ, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ Πάτρωνός της Ἀποστόλου, νά καταστεῖ τοῦτο ἕνα πρόσφορο βῆμα γιά τήν ἐνημέρωση καί τήν οἰκοδομή τοῦ εὐσεβοῦς Πληρώματός της.

Μέ βαθειά συνείδηση, λοιπόν, τοῦ χρέους μας ἔναντί του παρελθόντος, τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος τῆς Κρήτης προβαίνουμε στήν ἔναρξη αὐτῆς τῆς προσπάθειας, βέβαιοι ὅτι θά τύχει εὐμενοῦς ἀποδοχῆς καί ἐνθαρρυντικῆς συμπαραστάσεως ἀπό τούς ἀναγνῶστες τῆς ἐκδόσεως.

Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές

† Ὁ Κρήτης ΤΙΜΟΘΕΟΣ, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας ΚΥΡΙΛΛΟΣ
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ΑΝΘΙΜΟΣ
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου ΑΝΔΡΕΑΣ