Γραφεῖον Τύπου

Ἐκπρόσωπος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Πρόδρομος, Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου