Κεντρικόν Ἐποπτικόν Συμβούλιον τῶν Ὀργανισμῶν Διοικήσεως Μοναστηριακῆς Περιουσίας Κρήτης

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος.

Ἀντιπρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός.