Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς καί θεμάτων συγχρόνου προβληματισμοῦ

ζ) Ἐπιτροπή Βιοηθικς καί θεμάτων συγχρόνου προβληματισμο

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος.

Μέλη: κ. Γεώργιος Κοντάκης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ἀλέξανδρος Βγόντζας, Ὁμοτ. Καθηγητής Ψυχιατρικῆς, κ. Συμεών Παναγιωτάκης, κ. Χρῆστος Λιονῆς καί κ. Παναγιώτης Μήτσιας, Καθηγηταί Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Γεωργία Γιαννουλάκη, ἰατρός, Ἀρχιμ. Χρύσανθος Τσαχάκης, Πρωτ. Ἐμμανουήλ Ἀντωνακάκης.

Γραμματεύς: κ. Ἀντώνιος Καλογεράκης, ἐπιστημονικός συνεργάτης Ο.Α.Κ..