Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τῆς Θείας Λατρείας

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος.

Ἀναπλ. Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος.

Μέλη: Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Μπατσάκης, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀρχιμ. Κορνήλιος Ἀθανασάκης, Ἀρχιμ. Δημήτριος Πολιτάκης, Πρωτ. Σωκράτης Ξενικάκης, Πρωτ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς, Καθηγητής Πανεπιστημίου.

Γραμματεύς: Πρωτ. Ζαχαρίας Ἀδαμάκης.