Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παιδείας

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος

Μέλη: ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους κ. Ἀπόστολος Μπουρνέλης, καί οἱ κ.κ. Ἐμμανουήλ Δουνδουλάκης, Μιχαήλ Γαλανάκης καί Γεώργιος Στριλιγκᾶς.

Γραμματεύς: κ. Ἰωάννης Λίλης.