Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παιδείας

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας.

Μέλη: ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους κ. Ἀπόστολος Μπουρνέλης, καί οἱ κ.κ. Γεώργιος Στριλιγκᾶς, Ἰωάννης Λίλης καί Μιχαήλ Στρουμπάκης.

Γραμματεύς: κ. Ἠλίας Συντυχάκης.