Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Εἰρηναῖος.

Μέλη: ὁ Ἀρχιμ. Μεθόδιος Σαμαριτάκης, ὁ Ἀρχιμ. Μωυσῆς Μπᾶνος, ὁ Πρωτ. Λέανδρος Σταματάκης, ὁ Πρωτ. Δημήτριος Χριστοδουλάκης καί Διακ. Εἰρηναῖος Παπαδημητρίου.

Γραμματεύς: Πρεσβ. Βασίλειος Κοκαράκης.