Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός.

Μέλη: Δύο ἀντιπρόσωποι, εἷς Κληρικός καί εἷς λαϊκός, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί ἐξ ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Νικηφόρος Κουνάλης.