Κρητικό Αγιολόγιο – Ιανουάριος

4 Ιανουαρίου: Νικηφόρου του Λεπρου, οσίου Κρητός

5 Ιανουαρίου: Γρηγόριος, ο εν Ακρίτα, όσιος  (820)

5 Ιαναουαρίου: Γεδεών ο Καρακαληνός, ο εν Τυρνάβω,  οσιομάρτυς (1818). (Σε ορισμένα αγιολόγια της Κρήτης η μνήμη του καταχωρίζεται στις 30 Δεκεμβρίου)

11 Ιανουαρίου: Νικηφόρος, ο εκ Κριτσάς Μεραμβέλου, νεομάρτυς (1832)

17 Ιανουαρίου: Αρσένιος ο Αγιοφαραγγίτης, ο εν Ράξω, όσιος  (μετά το 10ο αι.) (Τοπικά Αγιολόγια της νήσου Κρήτης φέρουν τη μνήμη του επίσης στις 27 Νοεμβρίου)

17 Ιανουαρίου: Γεράσιμος ο Παλλαδάς, Πατριάρχης Αλεξανδρείας (Σε κάποια Κρητικά Αγιολόγια η μνήμη του καταχωρίζεται στις 15 Ιανουρίου.

22 Ιανουαρίου: Ιωσήφ ο Σαμάκος ο Ηγιασμένος εξ Αζωκεράμου Σητείας, όσιος (1511)

29 Ιανουαρίου: Ιγνάτιος ο Σιναΐτης, όσιος  (17ος αι.)