Κρητικό Αγιολόγιο – Ιούλιος

Α΄ Κυριακή του Ιουλίου: Σύναξις πάντων των εν Κρήτη διαλαμψάντων Αγίων

2 Ιουλίου: Σύναξις Εικόνος Παναγίας Ορφανής Ι.Μ. Αγκαράθου

4 Ιουλίου: Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης  (712)

5 Ιουλίου: Αθανάσιος Αθωνίτης, όσιος   (10ος αι.)

9 Ιουλίου: Κύριλλος, Επίσκοπος Γορτύνης (3ος αι.). Η μνήμη του Αγίου Κυρίλλου φέρεται στο Κρητικό Αγιολόγιο, καθώς και στην πλειοψηφία των Εορτολογίων στις 14 Ιουνίου.

9 Ιουλίου: Μεθόδιος Επίσκοπος Λάμπης, νεοϊερομάρτυς  (1793)

10 Ιουλίου: Παρθένιος και Ευμένιος, οι εν Κουδουμά, όσιοι (1905, 1920)

11 Ιουλίου: Μαρτύριος, Επίσκοπος Γορτύνης (;)

12 Ιουλίου: Γεράσιμος ο Βυζάντιος και Ακάκιος ο νέος ασκητής, Μονής Τζαγκαρόλων Χανίων , όσιοι  (17ος αι.)

14 Ιουλίου: Πέτρος ο νέος, (;) Επίσκοπος Κνωσού Κρήτης, ιερομάρτυς (4ος αι.)

14 Ιουλίου: Τέσσερις Νεομάρτυρες (Εμμανουήλ, Ανεζίνα, Γεώργιος, Μαρία), εκ Μελισσουργείο Κισάμου (1681)

25 Ιουλίου: Θεόδωρος, Επίσκοπος Γορτύνης