Κρητικό Αγιολόγιο – Νοέμβριος

11 Νοεμβρίου: Μηνάς, μεγαλομάρτυς και θαυματουργός

22 Νοεμβρίου: Άνθιμος Αθηνών, Πρόεδρος Κρήτης & ομολογητής (15ος αι.)

26 Νοεμβρίου: Νίκων ο «Μετανοείτε», ο εν Σπάρτη, όσιος  (10ος αι.)

27 Νοεμβρίου: Γρηγόριος Κλαζομένιος και Γεράσιμος Ευβοεύς, οι Σιναΐτες, όσιοι  (10ος αι.)