Κρητικό Αγιολόγιο – Σεπτέμβριος

1 Σεπτεμβρίου: Νικόλαος ο Κουρταλιώτης, όσιος  (17ος αι.)

2 Σεπτεμβρίου: Κοσμάς ο Ερημίτης, όσιος   (658)

4 Σεπτεμβρίου: Άνθιμος, εκ Κεφαλληνίας, ο νέος ασκητής, όσιος  (1781)

11 Σεπτεμβρίου: Σύναξις Εικόνος Παναγίας της Αντιφωνήτριας, Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης

15 Σεπτεμβρίου: Ιωάννης, ο εκ Σφακίων, νεομάρτυς  (1811)

18 Σεπτεμβρίου: Ευμένιος, Επίσκοπος Γορτύνης   (7ος αι.)

20 Σεπτεμβρίου: Ιωάννης ο Ξένος, εκ Σίβα Μεσαράς, όσιος   (1027)

20 Σεπτεμβρίου: Ιλαρίων, ο νέος, εξ Ηρακλείου, οσιομάρτυς  (1804)

24 Σεπτεμβρίου: Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παληανής

25 Σεπτεμβρίου: Σύναξις της ευρέσεως της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευαγγελιστρίας,  Μοχού