Μ.Κ.Ο “Φιλοξενία” – Καταστατικό

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

Στο Ηράκλειο σήμερα την δέκάτη πέμπτη (15η) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1) του νομικού προσώπου της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με ΑΦΜ 090307018 που εδρεύει στο Ηράκλειο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο κάτοικο Δήμου Ηρακλείου , δυνάμει της με αριθμό 26/13-2-2008 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου αυτής,

2) του νομικού προσώπου της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, με ΑΦΜ 090084918, που εδρεύει στις Μοίρες, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριο, κάτοικο Δήμου Μοιρών, δυνάμει της με αριθμό 29/28-3-2008 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου αυτής,

3) του νομικού προσώπου της Ι. Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, με ΑΦΜ 090033920 που εδρεύει στο Ρέθυμνο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Άνθιμο, κάτοικο Δήμου Ρεθύμνης, δυνάμει της με αριθμό 4/26-2-2008 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου αυτής,

4) του νομικού προσώπου της Ι. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Αποκορώνου, με ΑΦΜ 090034000, που εδρεύει στα Χανιά, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνό, κάτοικο Δήμου Χανίων, δυνάμει της με ημερομηνία 5-3-2008 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου αυτής,

5) του νομικού προσώπου της Ι. Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, με ΑΦΜ 090365199 που εδρεύει στο Σπήλιο Ρεθύμνης, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης Σφακίων και Συβρίτου κ. Ειρηναίο, κάτοικο Δήμου Σπηλίου , δυνάμει της με αριθμό 1/20-3-2008 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου αυτής ,

6) του νομικού προσώπου της Ι. Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, με ΑΦΜ 090062895, που εδρεύει στην Ιεράπετρα, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγένιο, κάτοικο Δήμου Ιεράπετρας, δυνάμει της με αριθμό 2/29-2-2008 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου αυτής,

7) του νομικού προσώπου της Ι. Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου, με ΑΦΜ 090121771 που εδρεύει στη Νεάπολη της Κρήτης, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκτάριο, κάτοικο Δήμου Νεαπόλεως, δυνάμει της με αριθμό 1/29-2-2008 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου αυτής,

8) του νομικού προσώπου της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, με ΑΦΜ 090115101 που εδρεύει στην Κίσαμο Κρήτης όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο, κάτοικο Δήμου Κισάμου, δυνάμει της με αριθμό 6/2/8-2-2008 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου αυτής,

9) του νομικού προσώπου της Ι. Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, με ΑΦΜ 099282800 που εδρεύει στο Αρκαλοχώριον Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, κάτοικο Δήμου Αρκαλοχωρίου, δυνάμει της με αριθμό 61/20-12-2007 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου αυτής,

10) του νομικού προσώπου της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης, με ΑΦΜ 998783465, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Αναπληρωτή Καθηγητή αυτής κ. Απόστολο Μπουρνέλη, κάτοικο Δήμου Ηρακλείου, δυνάμει της με αριθμό 32/29-1-2008 αποφάσεως της Διοικούσας Επιτροπής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης,

11) του νομικού προσώπου της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, με ΑΦΜ 090033992 που εδρεύει στο Κολυμβάριον Χανίων, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Αλέξανδρο Παπαδερό, Γενικό Διευθυντή αυτής, κάτοικο Κολυμβαρίου Χανίων, δυνάμει της με αριθμό ρλβ΄/22-3-2008 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή η σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

AΡΘΡΟ 1 ΜΟΡΦΗ- EΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΕΔΡΑ

α) Η Εταιρεία συστήνεται με την επωνυμία «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» και στα Αγγλικά αναγραφομένης «FILOXENIA» και το διακριτικό τίτλο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. H Εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις 60επ. και 741-784 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Η Εταιρεία αποτελεί Μη Κυβερνητική Οργάνωση (M.K.O.) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2731/99 και τη λοιπή νομοθεσία που διέπει ή θα διέπει τις Μ.Κ.Ο.

β) Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί το διακριτικό της τίτλο «FILOXENIA».

γ) Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας «ΦΙΛΟΧΕΝΙΑ»- «FILOXENIA». Το διακριτικό σύμβολο της Εταιρείας είναι ένα μητρικό χέρι, το οποίο κρατά ένα παιδικό χέρι.

δ.) Έδρα της είναι το Ηράκλειο και το επί της οδού Αγίου Μηνά 25 κτίριον. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει παραρτήματα στο Νομό Ηρακλείου και στους λοιπούς Νομούς της Κρήτης (σε όλη την Κρήτη).

Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ

Η «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.» ιδρύεται με σκοπούς:

Α.

• Την οργάνωση των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων, των Ι. Ναών και προσκυνημάτων, των Ιερών Μονών και των λοιπών ευαγών Ιδρυμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης, της υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ως και την ανάπτυξη, προβολή και διάδοση παντός εν γένει πνευματικού, κοινωνικού, φιλανθρωπικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, ιεραποστολικού, καλλιτεχνικού κ.λπ. έργου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κρήτης.

• Την οργάνωση και ανάπτυξη των εκκλησιαστικων μέσων γενικής ενημέρωσης με τη δημιουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, αναλόγων εκπομπών, την έκδοση εφημερίδων, περιοδικών κ.λπ., τη δραστηριοποίηση σε τομείς ενημέρωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διεξαγωγής συνεδρίων και ημερίδων, ομιλιών, διαλέξεων κλπ., την κυκλοφορία εντύπων, την χρήση κάθε ηλεκτρονικού μέσου και την έκδοση βιβλίων κλπ..

• Τη συνεργασία και σύμπραξη με το εν Πειραιεί εδρεύον Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δι’ αυτού με τα λοιπά Ορθόδοξα Πατριαρχεία και τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες.

• Τη συνεργασία με άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς της Ελλάδος σε τομείς πνευματικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς, τέχνης και συντήρησης μνημείων.

• Τον καταρτισμό ή την υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε ανταπόκριση σχετικών προκηρύξεων εθνικών φορέων χρηματοδότησης που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας.

• Τη δραστηριοποίηση στον τομέα της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας σχολείων ή πνευματικών ιδρυμάτων πάσης βαθμίδας και ειδικότητας.

• Τη δραστηριοποίηση στον τομέα της φιλανθρωπίας με τη δημιουργία νέων ευαγών ιδρυμάτωνστο γεωγραφικό χώρο της νήσου Κρήτης και την ενίσχυση των ήδη λειτουργούντων.

• Τη δραστηριοποίηση σε τομείς παροχής τεχνογνωσίας, εμπειριών και ιδεών.

• Τη διάδοση και διατήρηση των εκφάνσεων της πολιτιστικής και εκκλησιαστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας πολυδύναμων κέντρων πολιτισμού, της προστασίας-συντήρησης-ανάπτυξης και προβολής των μνημείων και των καλλιτεχνικών επιτευγμάτων του βυζαντινού και νεώτερου πολιτισμού στην Κρήτη, της συντήρησης τοιχογραφιών, εικόνων, ψηφιδωτών, ξυλογλύπτων κ.λπ.,της δημιουργίας νέων εκκλησιαστικών μουσείων και του εκσυγχρονισμού των υπαρχόντων, την εκμάθηση και καλλιέργεια όλων εν γένει των μορφών εκκλησιαστικής τέχνης (π.χ. αγιογραφία, ξυλογλυπτική κ.λπ.) αλλά και της λαïκής τοιαύτης, την ανάπτυξη μουσικής δημιουργίας (εκκλησιαστικής και τοπικής παραδόσεως), καλλιτεχνικών επιδόσεων, κινηματογραφικής και θεατρικής παρουσίασης θεμάτων με πολυμέσα.

Β.

1. Στους σκοπούς της Εταιρείας εντάσσεται και η ενίσχυση του πολυμερούς ανθρωπιστικού και αναπτυξιακού έργου από την Eκκλησία Kρήτης που αφορά πληθυσμιακές ομάδες, μετανάστες ανεξαρτήτως θρησκείας, γλώσσας ἤ πολιτιστικής ταυτότητας, σε αναπτυσσόμενες αλλά και αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, εφόσον παρίσταται ανάγκη.

2. Στα πλαίσια του προαναφερόμενου βασικού σκοπού οι δράσεις της Eταιρείας θα καλύπτουν μεταξύ άλλων τους τομείς (i) της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας (ii) των βασικών κοινωνικών υποδομών, (iii) της προστασίας του περιβάλλοντος, (iv) της προστασίας και αναδείξεως ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων, (v) της βασικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως καθώς και της καταρτίσως με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδημάτων στις ασθενέστερες και μειονεκτικότερες πληθυσμιακές ομάδες, (vi) της οικοδομήσεως και ενδυναμώσεως θεσμών, (vii) της προωθήσεως του σεβασμού των θρησκευτικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (viii) της ισότητας των δύο φύλων. Ιδιαίτερη φροντίδα θα αποδίδεται στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε πνευματικά και πολιτιστικά θέματα.

3. Στο πλαίσιο των ως άνω σκοπών, όπως αυτοί περιγράφονται στις παραγράφους Β(1) και Β(2) του παρόντος άρθρου, η Eταιρεία θα συμμετέχει στην πολυμερή σύμβαση δημιουργίας ομίλου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων υπό την αιγίδα και ευθύνη του Ιδρύματος Υποστήριξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μέσα στα πλαίσια του εν λόγω ομίλου και σε σύμπραξη με το ανωτέρω Ίδρυμα, η Εταιρεία θα επιδιώκει τον καταρτισμό ή την υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων προς τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών (όπως αυτές καθορίζονται από τον ΟΟΣΑ αλλά και προς άλλες περιοχές του πλανήτη, όπου υπάρχει ανάγκη αναλήψεως αναλόγων δράσεων). Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων προγραμμάτων ιδιαίτερη θέση θα κατέχει ο τομέας του διαθρησκειακού διαλόγου και της πολιτισμικής προσεγγίσεως των λαών.

4. Μέσω της συμμετοχής της στον προαναφερόμενο όμιλο, η εταιρεία θα επιδιώκει να αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διεθνείς συνεργασίες με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (M.K.O., τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, O.T.A., πανεπιστημιακά ιδρύματα, μαζικούς φορείς όπως συνεταιρισμούς, σωματεία, συλλόγους αλλά και φορείς της ιδιωτικής και επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, τόσο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο όσο και σε τοπικό επίπεδο στις κοινωνίες των αναπτυσσομένων χωρών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των βασικών αναγκών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του πληθυσμού των χωρών αυτών και κυρίως των φτωχότερων στρωμάτων και των ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά και οι γυναίκες).

5. Στα πλαίσια της ανάληψης των ως άνω δράσεων η Eταιρεία θα επιδιώκει να προωθεί, σε σύμπραξη με το Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικου Πατριαρχείου, την οικειοποίηση των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων που θα προκύπτουν από την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων από τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα του τοπικού πληθυσμού να προάγει με τις δικές του δυνάμεις τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής του κατάστασης.

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί ειδικότερα:

Α) Να υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης σε εθνικούς φορείς χρηματοδότησης. Σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς χρηματοδότησης η Εταιρεία, σε σύμπραξη με το Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μπορεί να υποβάλει προτάσεις υπό την ιδιότητα του εταίρου του Ιδρύματος Υποστήριξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα πλαίσια του ομίλου που τελεί υπό την αιγίδα και ευθύνη του Ιδρύματος τούτου.

Β) Να συλλέγει ποσά, λαμβάνει εισφορές, αποδέχεται δωρεές και κληρονομιές από τους υποστηρικτές της καθώς και από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Γ) Να αγοράζει, μισθώνει ή/και να εκμισθώνει κινητά ή και ακίνητα, εφόσον αυτά θα είναι απαραίτητα για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Δ) Να αξιοποιεί το στελεχιακό, επιστημονικό προσωπικό και συνεργάτες του Ιδρύματος Υποστήριξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα πλαίσια της συμμετοχής της στον όμιλο που τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος ή/και να προσλαμβάνει το κατάλληλο προσωπικό και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ( με τις ανάλογες συμβάσεις έργου, εργασίας ή υπηρεσιών) για την προώθηση των σκοπών της και τη διεξαγωγή των εργασιών της.

Ε) Ως μέσο για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών η Eταιρεία μπορεί να εκπονεί τις σχετικές έρευνες και μελέτες, να διοργανώνει Συνέδρια, να διεξάγει εκστρατείες ενημερώσεως του κοινού καθώς και να εκδίδει περιοδικά ή άλλα συγγράμματα και ενημερωτικά φυλλάδια που καταγράφουν μέσα από τη διεξαγωγή των ανάλογων ερευνών την οικονομική, εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτιστική κατάσταση της νήσου.

Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

H διάρκεια της Eταιρείας συμφωνείται αόριστη και η Eταιρεία υφίσταται όσο μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό της και έχει τα απαραίτητα κεφάλαια και τα λοιπά υλικά μέσα γι΄ αυτό.

Άρθρο 5 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ -ΠΟΡΟΙ – ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

A) H περιουσία της Eταιρείας είναι το χρηματικόν ποσόν το οποίον αναλαμβάνουν οι εταίροι να συνεισφέρουν εξίσου δια την καλυψιν των δαπανών ενάρξεως λειτουργίας της Εταιρείας και των εν γενει λειτουργικών αναγκών αυτής και τα χρηματικά ποσά, ακίνητα και πάσης άλλης φύσεως περιουσιακά στοιχεία και πρόσοδοι που θα δωρηθούν ή άλλως πως θα μεταβιβασθούν σ΄ αυτή.

Β) Oι πόροι της Eταιρείας είναι: i) Oι εισφορές, επιχορηγήσεις και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού ή Κράτους ή κρατικού ή διεθνούς οργανισμού ή υπηρεσίας ή ιδιωτικής ή δημόσιας επιχείρησης ή Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οι κληρονομίες και οι κληροδοσίες καταλειπόμενες σ’ αυτήν, αλλά και κάθε άλλο εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. ii) Τυχόν έσοδα από τη μίσθωση ή άλλου είδους εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, τη διάθεση των περιοδικών ή άλλων εκδόσεών της και γενικά τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας της.

Γ) Το σύνολο των πόρων της Εταιρείας από οποιαδήποτε πηγή θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των μη κερδοσκοπικών σκοπών της και δε θα διατίθεται επ’ ουδενί στους εταίρους λόγω του μη κερδοσκοπικού της χαρακτήρα.

Δ) Ο οικονομικός ( αλλά όχι κερδοσκοπικός) σκοπός της εταιρείας συνίσταται στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. Προς τούτο η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια, όπως πώληση βιβλίων και άλλων εντύπων -ηλεκτρονικών και εγγράφων- οργάνωση εκδηλώσεων με δικαίωμα εισόδου, οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων κλπ.

Άρθρο 6 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Συνέλευση των μελών – εταίρων της, δηλαδή των αναφερόμενων στην αρχή της παρούσας Ιεράς Αρχιεπισκοπής και Ιερών Μητροπόλεων, όπως αυτές εκάστοτε εκπροσωπούνται προκειμένου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του εν λόγω εταιρικού οργάνου. Τα πρόσωπα που θα παρίστανται στις συνεδριάσεις της συνέλευσης των εταίρων θα πρέπει να νομιμοποιούν την ιδιότητά τους ως εκπροσώπων των εταίρων με σχετική έγγραφη απόφαση του διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν. Η προαναφερόμενη απόφαση των διοικητικών οργάνων των μελών της Εταιρείας θα πρέπει να αναφέρει το χρονικό διάστημα για το οποίο ένα πρόσωπο θα έχει την πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί τους εταίρους στις συνεδριάσεις της συνέλευσης της Εταιρείας, το οποίο χρονικό διάστημα μπορεί να καταλαμβάνει περισσότερες συνεδριάσεις ή και μία μόνο συνεδρίαση. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει, αν θα είναι δυνατή η αναπλήρωση του εκπροσώπου ενός εταίρου, σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματός, από κάποιο άλλο πρόσωπο καθώς και να προσδιορίζει το πρόσωπο αυτό. Η εν λόγω απόφαση των διοικητικών οργάνων των εταίρων θα κατατίθεται στο αρχείο της εταιρείας και θα έχει ισχύ μέχρι την εκπνοή της συγκεκριμένης εντολής. Εν περιπτώσει αντικαταστάσεως του εκπροσώπου του νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού (Αρχιεπίσκοπος/Μητροπολίτης) υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως και εγγράφως τον Πρόεδρο της συνέλευσης των εταίρων. Τό ίδιον πρόσωπον δεν θα μπορεί να ορίζεται ως εκπρόσωπος περισσοτέρων του ενός από τα νομικά πρόσωπα που αποτελούν τα μέλη της Εταιρείας. Επίσης, ο εκπρόσωπος ενός νομικού προσώπου-μέλους της Εταιρείας δεν θα μπορεί να αναπληρώνεται από τον εκπρόσωπο ενός άλλου εταίρου ή τον αναπληρωτή αυτού. Η αλλαγή των προσώπων που εκπροσωπούν τα μέλη της εταιρείας συνιστά τροποποίηση του καταστατικού και απαιτεί την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας των άρθρων 42 επ. ΕΝ.

2) Πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων είναι ο εκάστοτε Προέδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Εκκλησίας Κρήτης, ο οποίος και εκπροσωπεί εν προκειμένω τον εταίρο του οποίου αποτελεί τον νόμιμο εκπρόσωπο. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης συγκαλεί αυτήν, ορίζει σαφώς την ημερησία διάταξη αυτής και προεδρεύει των εργασιών αυτής.

3)Η συνέλευση των εταίρων δικαιούται να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.Ιδίως, διορίζει και ανακαλεί τα διαχειριστικά όργανα της εταιρείας, και ψηφίζει τον ισολογισμό και απολογισμό δράσεων της περασμένης διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας καθώς και τον προϋπολογισμό της επομένης, τα οποία υποβάλλει ο Πρόεδρος σ΄αυτή (τη συνέλευση). Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός δράσεων της Εταιρείας υποβάλλεται, στη συνέχεια προς τελική έγκριση στην Ι. Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, η οποία ενημερώνει οφειλετικώς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον.

4) Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται τακτικώς ανα μήνα υπό του Προέδρου αυτής, και εκτάκτως όταν το ζητήσει το ήμισυ των εταίρων και καθορίσουν σαφώς τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

5) Η πρόσκληση σε συνέλευση των εταίρων κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον πέντε εργάσιμες μέρες πριν τη σύγκληση αυτής. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της συνέλευσης των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των παρόντων μελών της ( 5 από τα 9 μέλη) και αποφασίζει κατά απλή πλειοψήφια των παρόντων μελών της.

6) Στις συνελεύσεις των εταίρων οι εκπρόσωποι των μελών της εταιρείας εκφράζουν τη βούληση του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν υπεύθυνα τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και να λαμβάνουν οδηγίες πριν από κάθε συνέλευση. Ο τρόπος ενημέρωσης των νομικών προσώπων- μελών της Εταιρείας, πριν από κάθε συνέλευση, από τους διορισμένους ως εκπροσώπους τους εξαρτάται από το περιεχόμενο της σύμβασης πληρεξουσιότητας που συνάπτεται σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση μεταξύ τους, στα πλαίσια της σχετικής απόφασης των διοικούντων οργάνων των εταίρων, με την οποία παρέχεται η εν λόγω πληρεξουσιότητα. Το νομικό πρόσωπο της Εταιρείας καθώς και τα νομικά πρόσωπα- μέλη της εταιρείας, όπως και οι εκπρόσωποί τους δε φέρουν καμμία ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί στο νομικό πρόσωπο ενός εταίρου από τη μη εκπλήρωση ή μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εκπροσώπου του στην εταιρεία, η οποία μπορεί να είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό λανθασμένης δήλωσης βούλησης ή το μη σχηματισμό δήλωσης βούλησης, όταν υπό άλλες συνθήκες αυτή ( η δήλωση βούλησης δηλαδή) θα είχε εκδηλωθεί.Δηλαδή, τα προαναφερόμενα υποκείμενα δε φέρουν ευθύνη για την πλάνη ή απάτη του νομικού προσώπου ενός μέλους της εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις του εκπροσώπου του στην εταιρεία.

7) Η συνέλευση των εταίρων επεξεργάζεται και καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και παρεμβάσεων της Eταιρείας, τον οποίο υποβάλλει πρός έγκριση στην Ιεράν Επαρχιακήν Σύνοδον, της οποίας η γνώμη είναι εν προκειμένω δεσμευτική. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων για τις αναλαμβανόμενες δράσεις της εταιρείας, κυρίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα λαμβάνεται κατόπιν σχετικών εισήγησεων του Διευθυντή καθώς και άλλων αρμόδιων διαχειριστικών οργάνων ή εμπειρογνωμόνων (της εταιερίας ή εξωτερικών) που καλούνται για το λόγο αυτό στις σχετικές συνεδριάσεις της συνέλευσης των εταίρων. Όσον αφορά σε δράσεις εκτός του γεωγραφικού χώρου της νήσου Kρήτης, αυτές προγραμματίζονται και εκτελούνται εν συνεργασίᾳ και συμπράξει με το Ίδρυμα Yποστηρίξεως του Oικουμενικού Πατριαρχείου, συμφώνως προς τις σχετικές αποφάσεις του Oικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίες είναι εν προκειμένω δεσμευτικές.

8) O προγραμματισμός ή η υλοποίηση των δράσεων της Eταιρείας δύνανται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους σύμφωνα με τις αποφάνσεις της Iεράς Eπαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, όσον αφορά είς δράσεις εντός του γεωγραφικού χώρου της νήσου Κρήτης, και του Oικουμενικού Πατριαρχείου, όσον αφορά είς δράσεις εκτός του γεωγραφικού χώρου της Νήσου Κρήτης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

9) H συνέλευση των εταίρων δια του Προέδρου της ενημερώνει ανά δίμηνο την Iερά Eπαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης για την πορεία και εξέλιξη του έργου της Eταιρείας.

10.) Σε κάθε συνέλευση των εταίρων τηρούνται πρακτικά από το Γραμματέα ο οποίος είναι ένας από τους εταίρους, ορίζεται κατά την πρώτη συνέλευση, και, μπορεί να υποβοηθείται στο έργο αυτό από υπάλληλο της Εταιρείας, την τελική όμως ευθύνη για τα πρακτικά την έχει ο ίδιος. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται απο την συνέλευση καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών.

APΘPO 7 ΔIOIKHΣH –ΔIAXEIPIΣH-EKΠPOΣΩΠHΣH ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) H διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καθώς και η εκπροσώπηση και το ταμείο της Eταιρείας ανήκει από κοινού στους εταίρους της και ασκείται δια αποφάσεων που λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

2) Η γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας ανήκει στον Πρόεδρο της Εταιρείας. Οι διαπιστωτικές πράξεις της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με το ορισμό του προέδρου της εταιρείας περιβάλλονται τις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 42 επ. ΕΝ.

3) Ο Πρόεδρος ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας και στα πλαίσια των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων, υπογράφει κάθε έγγραφο στο πλαίσιο της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του. Οι ως άνω, βέβαια, αρμοδιότητες του Προέδρου της Εταιρείας περιορίζονται κατά το μέτρο που έχουν ανατεθεί από τη συνέλευση των εταίρων παρόμοια καθήκοντα σε τρίτο εξωτερικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται παρακάτω στις παραγράφους 6 και 7. Οποιεσδήοτε παραχωρούμενες αρμοδιότητες σε άλλα πρόσωπα σύμφωνα με τις κατωτέρω παραγράφους 6 και 7 τελούν οπωσδήποτε υπό την εποπτεία και έγκριση του Προέδρου. Σε περίπτωση που προκύπτει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις αρμοδιότητες οποιουδήποτε διαχειριστικού οργάνου της Εταιρείας (διευθυντή ή υποδεέστερου), η εν λόγω αρμοδιότητα θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο εξουσίας του Προέδρου της Εταιρείας, ο οποίος διατηρεί πάντοτε το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας, όσον αφορά στις υποθέσεις της Εταιρείας.

4) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Συνέλευση των εταίρων και διευθύνει τις συνεδριάσεις της. Ενημερώνει, επίσης, τακτικά τα μέλη της εταιρείας γραπτώς για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθόλο το χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων των συνελεύσεων των εταίρων.

5) Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει πλήρως ο Αντιπρόεδρος και ως τοιούτος ορίζεται ο εκπρόσωπος τοῦ νομικού προσώπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

6) Για την αποτελεσματική λειτουργία της Eταιρείας οι εταίροι αναθέτουν σε τρίτο πρόσωπο που είναι εξωτερικό, ως διευθυντή της Eταιρείας, αρμοδιότητες σχετικές με τη διοίκηση, οργάνωση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Eταιρείας, και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στο επόμενο άρθρο του παρόντος καταστατικού. Ο διορισμός του διευθυντή γίνεται με διαπιστωτική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατόπιν αποφάνσεως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, η οποία, εν προκειμένω είναι δεσμευτική. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται η κατάλληλη σύμβαση έργου και υπηρεσιών, στην οποία καθορίζονται τα σχετικά με την αμοιβή του και την ανάκληση του Διευθυντή. Ο διευθυντής δύναται να μετέχει στις συνελεύσεις των εταίρων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7) Η συνέλευση των εταίρων διατηρεί τη δυνατότητα εκτός από το πρόσωπο του διευθυντή, και εφόσον οι περιστάσεις το απαιτούν,να αναθέτει κατά περίπτωση και ανάλογα με τη θεματική και το σκοπό μιας δράσης αρμοδιότητες σε τρίτα πρόσωπα.

8) Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με το διορισμό ή την ανάκληση του γενικού διευθυντή καθώς και τυχόν υποδεέστερων διοικητικών οργάνων συνιστούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και περιβάλλονται τις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 42επ. ΕΝ.

9) Για την υλοποίηση των δράσεων της Eταιρείας εκτός από τον διευθυντή, θα προσλαμβάνεται και το κατάλληλο τεχνικό και διοικητικό-υπαλληλικό προσωπικό με τις ανάλογες συμβάσεις έργου ή εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, συμφώνως προς τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας μετά απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων. Tα πρόσωπα αυτά θα μπορούν, εφόσον κληθούν αρμοδίως από τη διοίκηση της Eταιρείας, να μετέχουν στις συνελεύσεις των εταίρων χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 8 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

1) Ο Διευθυντής της Εταιρείας αποτελεί εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων, ευθύνεται για την πραγμάτωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας, και παίρνει, εν συνεννοήσει μετα του Προέδρου, όλα τα μέτρα προς αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων ζητημάτων. Φροντίζει για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας, εποπτεύει το προσωπικό καθώς και τα υποδεέστερα διοικητικά όργανα της εταιρείας που δεν είναι μέλη της εταιρείας, και γενικότερα λαμβάνει, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων, κάθε πρόσφορο μέτρο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, πάντα σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων.

2) Επίσης επεξεργάζεται και καταρτίζει σε συνεργασία και με άλλους εμπειρογνώμονες, τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και παρεμβάσεων της εταιρείας, τον οποίο υποβάλλει προς συζήτηση στη συνέλευση των εταίρων, η οποία διά του Προέδρου υποβάλλει αυτόν στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 3 και 6, παρ. 7.

3) Ο Διευθυντής της Εταιρείας, μπορεί να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να την εκπροσωπεί στα εξής: Α) Σε οποιεσδήποτε συμβάσεις της με τρίτους, μέχρι του ποσού των 1.500 Ευρώ (και εφόσον για το γενικό περιεχόμενο των συμβάσεων έχει υπάρξει ενημέρωση και έγκριση από τη συνέλευση των εταίρων), και για επιπλέον ποσό μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, Β) Σε οποιοδήποτε Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, Γ) Σε οποιαδήποτε Αρχή ή εξουσία καθώς και στις Τράπεζες και γενικά σε οποιοδήποτε πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Ειδικά για αναλήψεις άνω των 1.500.- Ευρώ απαιτείται δεύτερη υπογραφή του Προέδρου της Εταιρείας, ή του Αντιπροέδρου αυτής, του Πρόεδρου απουσιάζοντος, κατά τα διαλαμβανόμενα εν τω άρθρῳ 7 και παρ. 5 του παρόντος. Επίσης ο διευθυντής, Δ) Θα δίνει και θα δέχεται τους όρκους που θα επιβάλλονται ή επάγονται στην εταιρεία και θα επάγει ή θα αντεπάγει όρκους για λογαριασμό της σε νομικές πράξεις για τις οποίες έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση και έγκριση από τη συνέλευση των εταίρων, Ε) Θα εισπράττει από φυσικά πρόσωπα, Τράπεζες, Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά από οποιοδήποτε Οργανισμό ή ιδιώτη λογαριασμούς, εμβάσματα, ποσά συναλλαγματικών, επιταγών, γραμματίων και λοιπών πιστωτικών τίτλων, τα όποια μετρητά ή ρευστοποιήσεις τίτλων υποχρεούται να καταθέστει άμεσα στον επ΄ ονόματι της εταιρείας τραπεζικό λογαριασμό, ΣΤ) Θα αναλαμβάνει χρέη μέχρι του ποσού των 1.500.- ευρώ, στα πλαίσια διαχειριστικών πράξεων, το γενικό περιεχόμενο των οποίων θα έχει εγκριθεί από τη συνέλευση των εταίρων, και για πέραν του ορίου ποσά με δεύτερη υπογραφή του Προέδρου της Εταιρείας, ή του Αντιπροέδρου αυτής, του Πρόεδρου απουσιάζοντος, κατά τα διαλαμβανόμενα εν τω άρθρῳ 7 και παρ. 5 του παρόντος. Ζ) Θα αποδέχεται, εκδίδει ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή γραμμάτια, επιταγές τραπεζικές και ταχυδρομικές, φορτωτικές, αποθετήρια μέχρι του ποσού των 1.500.- ευρώ, στα πλαίσια διαχειριστικών πράξεων για τις οποίες ισχύει ο περιορισμός που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, και πέραν του ορίου αυτού ποσά με δεύτερη υπογραφή του Προέδρου της Εταιρείας, , ή του Αντιπροέδρου αυτής, του Πρόεδρου απουσιάζοντος, κατά τα διαλαμβανόμενα εν τω άρθρῳ 7 και παρ. 5 του παρόντος. Η) Θα δεσμεύει την Εταιρεία και θα αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με τήν υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα μέχρι του ποσού των 1.500.- ευρώ,στα πλαίσια διαχειριστικών πράξεων, για τις οποίες ισχύει ο προαναφερόμενος περιορισμός, και για πέραν του ορίου αυτού ποσά με δεύτερη υπογραφή του Προέδρου της Εταιρείας, ή του Αντιπροέδρου αυτής, του Πρόεδρου απουσιάζοντος, κατά τα διαλαμβανόμενα εν τω άρθρῳ 7 και παρ. 5 του παρόντος. Θ) Θα ενεργεί τις πληρωμές και τις εισπράξεις της Εταιρείας κατά τους ανωτέρω περιορισμούς, Ι) Θα λαμβάνει και διατηρεί τα δικαιολογητικά, τα οποία θα θέτει πάντοτε υπ’ όψιν των εταίρων για έλεγχο, ΙΑ) Θα συντάσσει και θα καταρτίζει τον ισολογισμό της Εταιρείας, ο οποίος θα συντάσσεται με βάση τα εταιρικά βιβλία και την απογραφή της εταιρικής περιουσίας, που θα περιλαμβάνει μία εταιρική χρήση.

4) Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας ασκήσεως της διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, η εκπροσώπηση θα γίνεται από κοινού από τους εταίρους, ή η συνέλευση των εταίρων θα ορίζει προσωρινό διαχειριστή ή εκπρόσωπο.

5) Το άρθρο 755 ΑΚ εφαρμόζεται ανεξαρτήτως της κατά τα ανωτέρω ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας στον Διευθυντή της Εταιρείας.

Άρθρο 9 ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών δε γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση της. Τα τυχόν υφιστάμενα, πέραν της εισφοράς των εταίρων, καθαρά κεφάλαια της Εταιρείας για κανένα λόγο δε διατίθενται μεταξύ των εταίρων, αλλά για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Όλοι οι εταίροι έχουν την υποχρέωση προωθήσεως του κοινού σκοπού, πίστεως, επιμέλειας και διαφυλάξεως των εταιρικών συμφερόντων, και δε δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους ή ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 747 ΑΚ. .

ΑΡΘΡΟ 11 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Για την υποβολή προτάσεων έγκρισης ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, τόσο σε εθνικούς όσο και σε διεθνείς φορείς χρηματοδότησης, η Εταιρεία θα ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στη σύμβαση δημιουργίας ομίλου με το Ίδρυμα Υποστήριξης του Οικουμενικού Πατριαχείου, την οποία (σύμβαση) συνομολογεί, αποδεχόμενη πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στα άρθρα της, τα οποία τα μέλη της Εταιρείας θεωρούν και αποδέχονται όλα ως ουσιώδη. Η προσχώρηση της Εταιρείας στην πολυμερή σύμβαση δημιουργίας ομίλου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Υποστήριξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 12 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Η είσοδος νέων μελών στην Εταιρεία απαιτεί διαπιστωτική απόφαση με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 της συνέλευσης των εταίρων και συντελείται μόνο μετά από απόφανση της Iεράς Eπαρχιακής Συνόδου της Eκκλησίας Kρήτης και έγκριση του Οικουμενικού Πατριάρχου και της Αγίας καί Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία είναι εν προκειμένω δεσμευτική.

2) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των μελών της, να αποκλείσει από την Εταιρεία μέλη που παρακωλύουν τη λειτουργία της ή βλάπτουν το έργο της Εταιρείας. Και στην περίπτωση αυτή η έξοδος-διαγραφή συντελείται μετά από απόφανση της Iεράς Eπαρχιακής Συνόδου της Eκκλησίας Kρήτης και έγκριση του Οικουμενικού Πατριάρχου και της Αγίας καί Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

3) Η αποχώρηση εταίρου είναι πάντοτε δυνατή, ακόμη και όταν γίνεται χωρίς σπουδαίο λόγο. Αν, όμως, ο εταίρος που αποχωρεί ασκεί ταυτόχρονα και διοίκηση, οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά εγγράφως την Εταιρεία τρεις μήνες πριν, διαφορετικά ο απροειδοποίητα αποχωρών υποχρεώνεται σε επανόρθωση τυχόν ζημίας που θα προκύψει από τη μη έγκαιρη προειδοποίηση.

4) Ο αποχωρών εταίρος έχει δικαίωμα κατά την αποχώρησή του να αναλάβει άτοκα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που ενδεχομένως εισέφερε κατά τη σύσταση της Εταιρείας, εφόσον αυτό δεν έχει αναλωθεί από ζημίες της Εταιρείας. Σε καμία περίπτωση, όμως, μέλη που αποχωρούν δε διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα της Εταιρείας, τα οποία παραμένουν στην Εταιρεία μετά την αποχώρησή τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

5) Η ευθύνη των εταίρων για τυχόν χρέη της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της όσο και μετά την εκκαθάρισή της περιορίζεται στο ποσοστό της μερίδας τους στην Εταιρεία, η οποία (μερίδα) καθορίζεται ως ίση για όλους τους εταίρους.

Άρθρο 13 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επιτρέπεται η λύση της Εταιρείας με κοινή έγγραφη συναίνεση όλων των εταίρων. Επίσης η Εταιρεία λύεται αν επέλθει οριστική αδυναμία ως προς την εκπλήρωση του σκοπού της. Ούτως ή άλλως η διάλυση της Εταιρείας γίνεται μετά από απόφανση του Οικουμενικού Πατριάρχου και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Άρθρο 14ο ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΗ ΕΠΙΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1) Σε περίπτωση λύσης των νομικών προσώπων που αποτελούν μέλη της Εταιρείας ή σε περίπτωση αποχώρησης, εξόδου ή διαγραφής ενός μέλους από την Εταιρεία, η Εταιρεία δε λύεται αλλά συνεχίζεται με τα υπόλοιπα μέλη της.

2) Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων που είναι σχετικές και αποτελούν εξειδίκευση των άρθρων που αναφέρονται στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και αυτές που είναι σχετικές με την είσοδο, έξοδο(διαγραφή) και αποχώρηση μελών της Εταιρείας συνιστούν τροποποίηση του κατασταστικού και απαιτούν την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπουν τα άρθρα 42επ. ΕΝ.

3) Το παρόν καταστατικό τροποποιείται με ομόφωνη διαπιστωτική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μόνο κατόπιν αποφάνσεως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, η οποία υποβάλλεται καθηκόντως εις την Α.Θ.Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τελική έγκριση.

Άρθρο 15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση κατ’ εξαίρεση αρχίζει από τη δημοσίευση της Εταιρείας στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.

2) Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμούς και απολογισμούς εσόδων και εξόδων που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οπότε τηρούνται και τα ανάλογα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, λαμβάνεται φροντίδα από την εταιρεία να διενεργούνται και έλεγχοι από ορκωτούς λογιστές, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

3) Ο τελικός έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας διενεργείται από την Ι. Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, αφού προηγουμένως διηνεργήθη από ορκωτούς λογιστές συμφώνως προς την κείμενη σχετική νομοθεσία (κατ΄ έτος).

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία μπορεί να επιδιώκει οικονομικό σκοπό αποκλειστικά και μόνο για την ευόδωση των σκοπών της (για παράδειγμα μέσω της εκδόσεως των περιοδικών της εκδόσεων, της παροχής μαθημάτων, της διοργανώσεως πολιτισμικών εκδηλώσεων), είναι όμως μη κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών δε γίνεται προς τα μέλη της κατά τη διάρκεια της ζωής της ή κατά την εκκαθάριση και διάλυσή της.

2) Το τυχόν κατά τη λήξη μιας διαχειριστικής περιόδου πλεονάζον κεφάλαιο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της, μετά δε τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας τα τυχόν καθαρά ποσά που απομένουν περιέρχονται με ομόφωνη διαπιστωτική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων στην Εκκλησία Κρήτης ή στους φορείς που θα υποδείξει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, κατά τίς προβλέψεις τοῦ επομένου υπ’ αριθμ. 17 άρθρου.

Άρθρο 17 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατά τη λύση οι εταίροι ορίζουν τους εκκαθαριστές που διενεργούν την εκκαθαριση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Συγκεκριμένα, αφού πληρωθούν τα τυχόν χρέη της Εταιρείας και επιστραφούν άτοκα αυτούσιες στους εταίρους οι ενδεχόμενες εισφορές τους κατά τη σύσταση της Εταιρείας, ό,τι περιουσιακό κεφάλαιο απομείνει θα διατεθεί με ομόφωνη διαπιστωτική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και κατόπιν σχετικης απόφασης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. Η εν λόγῳ απόφαση της συνέλευσης των εταίρων υποβάλλεται πρός τελική έγκριση στον Οικουμενικό Πατριάρχη και στην Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Άρθρο 18

Η ΜΚΟ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» της Εκκλησίας Κρήτης κατά την εκπλήρωση της αποστολής της συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την προώθηση κοινών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην προβολή της ζωής και μαρτυρίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί εθνικού επιπέδου και ευρύτερα διορθόδοξου, διαχριστιανικού και διαθρησκειακού.

Άρθρο 19ο

Το παρόν, αποτελούμενο από δεκαεννέα (19) άρθρα, συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από όλους τους συμβαλλομένους εις διπλούν, εκ των οποίων ένα θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.ΟΥ. Ηρακλείου το δε δεύτερο αντίγραφο θα κατατεθεί προς δημοσίευση στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου.