Μ.Κ.Ο. “Φιλοξενία” – Μορφή

ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ M.K.O. «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» – «FILOXENIA»

Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών δε γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας της είτε μετά τη λύση της. Τα τυχόν υφιστάμενα, πέραν της εισφοράς των εταίρων, καθαρά έσοδα Εταιρείας, για κανένα λόγο δε διατίθενται μεταξύ των εταίρων, αλλά για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ M.K.O. «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» – «FILOXENIA»

Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμούς και απολογισμούς εσόδων και εξόδων που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οπότε τηρούνται και τα ανάλογα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, λαμβάνεται φροντίδα από την εταιρεία να διενεργούνται και έλεγχοι από ορκωτούς λογιστές, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ο τελικός έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας διενεργείται από την Ι. Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, αφού προηγουμένως διενεργήθη από ορκωτούς λογιστές συμφώνως προς την κείμενη σχετική νομοθεσία (κατ΄ έτος). Η M.K.O. «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» – «FILOXENIA» της Εκκλησίας Κρήτης κατά την εκπλήρωση της αποστολής της συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την προώθηση κοινών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην προβολή της ζωής και μαρτυρίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί εθνικού επιπέδου και ευρύτερα διορθόδοξου, διαχριστιανικού και διαθρησκειακού.

Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων είναι ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος, Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Εκκλησίας Κρήτης. Η M.K.O. «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» – «FILOXENIA» απαρτίζεται από τους εξής εταίρους βάση καταστατικού:

1. κ. Δημήτριος Μηλαθιανάκης, Αντιπρόεδρος της M.K.O. «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» – «FILOXENIA», εκπρόσωπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης,

2. ……………… εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης & Αρκαδίας,

3. π. Άνθιμος Ματζουράνης, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου,

4. κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Γεν. Γραμματέας της M.K.O. «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» – «FILOXENIA», εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας & Αποκορώνου,

5. π. Εμμανουήλ Διαμαντάκης, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου & Σφακίων,

6. π. Κύριλλος Διαμαντάκης, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης & Σητείας,

7. π. Τίτος Ταμπακάκης, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας & Χερρονήσου,

8. κ. Σπυρίδων Λιονάκης, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου,

9. π. Ελευθέριος Σκουλάς, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου,

10. κ. Ιωάννης Λίλης, εκπρόσωπος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης,

11. κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης.

Γενικός Διευθυντής: κ. Χρήστος Λεμονάκης.

Υπεύθυνος Γραφείου: κ. Μιχαήλ Βασσάλος.

Συνεργαζόμενη Μη Κυβερνητική Οργάνωση είναι η “Οικουμενική” με διακριτικό τίτλο “OEcumenica“.