Ἀνακοινωθέν 27.3.2007

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα 27Μαρτίου 2007 στό Ἡράκλειο σέ ἔκτακτη συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.

Μεταξύ τῶν ἄλλων, συζητήθηκε τό θέμα τοῦ βιβλίου τῆς Ἱστορίας τῆς ΣΤ’ Δημοτικοῦ, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συμμεριζόμενη τίς ὑπάρχουσες γενικότερα ἀντιδράσεις κατά τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, λυπᾶται καί διαμαρτύρεται πρός τούς ἁρμοδίους γιά τήν μονόπλευρη ἀντιμετώπιση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας καί τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας στά ἱστορικά γεγονότα, τήν ἔλλειψη ἀναφορᾶς στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τούς Ἁγίους, τά Μοναστήρια, τόν Ὀρθόδοξο Πολιτισμό, τούς ἀγῶνες καί τούς ἥρωες τοῦ Γένους μας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει, ἐπίσης, τήν ἀνησυχία της γιά τά προβλήματα πού ἀπασχολοῦν ἔντονα τόν ἀγροτικό κόσμο τῆς Κρήτης, τά φαινόμενα τῆς ἀνομβρίας, τῆς λειψυδρίας καί τῆς ἐρημοποιήσεως τῆς κρητικῆς γῆς.

Ἀνακοινώνεται, ἀκόμη, ὅτι ἡ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Κρήτης (πρώην Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστική Σχολή Κρήτης) θά ἀρχίσει τή νέα πορεία καί λειτουργία της ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου καί ὅσοι ἐνδιαφέρονται νά φοιτήσουν σ’ αὐτή πρέπει νά πάρουν μέρος στίς πανελλήνιες ἐξετάσεις.

Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος, λίγες μέρες πρίν τήν εἴσοδό μας στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα εὔχεται στόν εὐλογημένο λαό μας καλή πορεία πρός τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας.