Δελτίον τύπου 23.02.2020

Σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς, ἑορτάσθηκε ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατόπιν ὁμοφώνου Ἀποφάσεώς Της, ἡ ἐπέτειος τῆς συμπληρώσεως σαράντα πέντε ἐτῶν Ἀρχιερατικῆς Διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης (23 Φεβρουαρίου 1975 – 23 Φεβρουαρίου 2020).

Συγκεκριμένα, τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 23ης Φεβρουαρίου 2020, τελέσθηκε Συνοδική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, στήν ὁποία ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Ἀπαμείας κ. Παΐσιος, ὁ ὁποῖος καί χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος, Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος καί Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός.

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ἐκπροσώπησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος ὁμίλησε σχετικῶς ἀναγνώσας καί κατάλληλον τῇ περιστάσει Πατριαρχικόν Γράμμα, τό ὁποῖον καί ἐπέδωκε εἰς τόν Τιμώμενον Πρωθιεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κομίσας τήν ἀγάπην καί τήν στοργήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημένου Αὐτῆς.

Ἐπίσης, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀνέγνωσε Πατριαρχικό Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου.
Ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης προσεφώνησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, ἀναφερθείς μετά θερμῶν λόγων εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ἐμφανῶς συγκινημένος, ἐξέφρασε ἐγκάρδιες εὐχαριστίες γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τιμῆς πρός τό Πρόσωπό Του καί ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὅτι ἐπιτελεῖ μόνον τό χρέος τῆς ἀποστολῆς του, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφερθείς μετ᾽ εὐγνωμοσύνης εἰς τό Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Σεπτό Προκαθήμενο Αὐτοῦ, τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τόν Ἱερό Κλῆρο, τούς Ἄρχοντες τοῦ Τόπου καί ὅλους ὅσοι προσῆλθαν, ἐγγύς καί μακράν, διά νά εὐχηθοῦν καταλλήλως.

Τούς ὕμνους στή Συνοδική Θεία Λειτουργία ἀπέδωσαν ἄρτια ὁ Χορός Ψαλτῶν «Οἱ Κρῆτες Μαΐστορες» ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀντωνίου Πλαΐτη, Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί τό Σωματεῖο Ἱεροψαλτῶν Νομοῦ Ἡρακλείου «Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης» ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Στρουμπάκη, Ἐπικ. Καθηγητοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.

Στή Συνοδική Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ κ. Μάξιμος Σενετάκης, Βουλευτής Ἡρακλείου, ὁ κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ὁ κ. Βασίλειος Λαμπρινός, Δήμαρχος Ἡρακλείου, Ἀντιπεριφερειάρχες, Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Ταξίαρχος Νικόλαος Σπυριδάκης, Ἀστυνομικός Διευθυντής Ἡρακλείου, ὁ κ. Δημοσθένης Μπουντουράκης, Περιφερειακός Διευθυντής τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος Κρήτης, ὁ Πλοίαρχος κ. Εὐθύμιος Δουβῆς, Λιμενάρχης Ἡρακλείου, ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Νικόλαος Ξεξάκης, ἐκ μέρους τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, Γεν. Διευθυντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Ἡρακλείου «Ἅγιος Πολύκαρπος», Πρόεδροι Συλλόγων, Σωματείων καί Φορέων, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κληρικοί ἀπό ὅλη τή Μεγαλόνησο Κρήτη καί πλῆθος πιστῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκε πρός ὅλους κέρασμα στό Ἀρχιεπισκοπικό Μέγαρο, μέ τή μουσική συνοδεία πολλῶν νέων παιδιῶν καί στή συνέχεια παρατέθηκε γεῦμα πρός τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀπό τό Σύνδεσμο Ἐφημερίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μέ τή συμμετοχή τῆς χορωδίας Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς» τῆς Ἐνορίας Ἐπισκοπῆς Πεδιάδος.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος εὐχαριστεῖ ὅλους ὅσοι προσῆλθαν, ἀνταποκρινόμενοι εἰς τό κάλεσμά Της καί ἐξέφρασαν μέ κάθε τρόπο τήν ἐποφειλομένη τιμή καί εὐχαριστία, ὡς καί τόν προσήκοντα σεβασμό, πρός τόν Τιμώμενο Πρωθιεράρχη καί Σεπτό Πρόεδρο τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο.