Ἀνακοινωθέν 23.04.2024

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα, 23 Ἀπριλίου 2024, στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία, καί ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα τῆς ἡμερήσιας διάταξης.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος πληροφορήθηκε τήν ἐκδήλωση τῶν σημερινῶν πυρκαϊῶν στήν Κρήτη καί ἐφιστᾶ σέ ὅλους τήν προσοχή, ἰδιαίτερα γιά τό ἐπερχόμενο καλοκαίρι, ὥστε νά περιοριστεῖ στό ἐλάχιστο ὁ κίνδυνος ἀπώλειας ἀνθρωπίνων ζωῶν καί καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Μέ ἀφορμή τόν ἐπικείμενο ἑορτασμό τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, εὔχεται στά πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, νά διέλθουν μέ πνευματική εὐφροσύνη τό Ἅγιο Πάσχα. Ὁ σταυρικός θάνατος καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ νά εἶναι ὄχι μόνο ἡ αἰτία τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀλλά καί τό μοναδικό ἀντίδοτο τῆς ὅποιας μορφῆς βίας, ἐγκληματικότητας καί ἄλλων παραβατικῶν ἐνεργειῶν τῶν καιρῶν μας.