Κατηγορία: Κανονισμοί

Περί Ιερών Ναών και Ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 Φ.Ε.Κ. 61 Α´/23.6.2015 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης» Έχουσα υπ΄ όψη: Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 41/Α΄/16.3.1961). Την παρ. 6 του άρθρου 43


Περί έκδοσης του Επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2015 Φ.Ε.Κ. 61 Α´/23.6.2015 Περί έκδοσης του Επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης Έχουσα υπ’ όψη: Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 41/Α’/16.3.1961) και ιδιαίτερα το άρθρο 12, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51


Περί της λειτουργίας του Συνοδικού Γραφείου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2015 Φ.Ε.Κ. 57 Α´/15.6.2015 Περί της λειτουργίας του Συνοδικού Γραφείου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης Έχουσα υπ’ όψη: Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 41/Α’/16.3.1961). Την παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν. 3848/2010,


Περί εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας Κρήτης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2015 Φ.Ε.Κ. 57 Α´/15.6.2015 Κώδικας περί εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας Κρήτης Έχουσα υπ’ όψη: Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 41/Α’/16.3.1961). Την παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν. 3848/2010, (Φ.Ε.Κ. 71/Α’/19.5.2010). Τον υπ’ αριθμ. 1/2013


Περί οργάνωσης, αρμοδιοτήτων, συγκρότησης, λειτουργίας κ.λ.π. του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.Δ.) και της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) Κρήτης, Δωδεκανήσου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2015 Φ.Ε.Κ. 23 Α´/6.2.2015 Περί οργάνωσης, αρμοδιοτήτων, συγκρότησης, λειτουργίας κ.λ.π. του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.Δ.) και της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) Κρήτης, Δωδεκανήσου Έχουσα υπ’ όψη: Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες. Τις Διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας  και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 41/Α΄/16.3.1961).


Περί Μητροπολιτικών Συμβουλίων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 Φ.Ε.Κ. 66 Α´/12.3.2014 Περί συγκρότησης, σύγκλησης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Μητροπολιτικών Συμβουλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έχουσα υπ’ όψη: Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη


Περί Εφημερίων και Διακόνων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Φ.Ε.Κ. 65 Α´/12.3.2013 Περί Εφημερίων και Διακόνων Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤῌ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έχουσα υπ’ όψη: Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 41/Α/16.3.1961) και ειδικότερα το άρθρο 4. Την παρ. 3